Finance

Planning en control: Het basisinstrumentarium voor de controller

Planning en control is te definiëren als het geheel van activiteiten dat moet worden uitgevoerd om duidelijk te maken wat er in een bepaalde periode moet gebeuren als uitkomst van een bestuurlijk proces (planning), de rapportage daarover en de benodigde bijsturing en uiteindelijke verantwoording over de behaalde resultaten aan het management (control). Planning en control …

Planning en control: Het basisinstrumentarium voor de controller Lees meer »

Het DGA-salaris

Alles wat je als ondernemer moet weten over het DGA salaris en hoe je een BV opricht zonder € 48.000 salaris uit te moeten keren. Bron: https://get.ligo.nl/hubfs/dga-salaris-ebook-2022.pdf

Digitaliseringssubsidie mkb: Zo werkt Mijn Digitale Zaak

De overheid wil kleine mkb-ondernemers (tot 50 werknemers) stimuleren om te digitaliseren. Tot en met 30 november 2022 kunnen ondernemers een subsidieaanvraag indienen om technologie aan te schaffen of advies in te winnen. Cm: zet de voorwaarden en het traject op een rij. De digitalisering van het mkb loopt achter op het grootbedrijf. Daar ligt …

Digitaliseringssubsidie mkb: Zo werkt Mijn Digitale Zaak Lees meer »

5 financiële coronarisico’s de komende jaren

Het Centraal Planbureau concludeert dat Nederland goed in staat is geweest om economische schokken van de pandemie op te vangen. Wel zijn er nog financiële risico’s gerelateerd aan corona de komende tijd. 1. Toename faillissementen Het aantal faillissementen is kunstmatig laag gehouden de afgelopen twee jaar, maar met het eind van de coronasteun neemt dit …

5 financiële coronarisico’s de komende jaren Lees meer »

‘Het zou eigenlijk geen kunstmatige intelligentie moeten heten’

‘Een van de fouten die wij hebben gemaakt als nerds en computerwetenschappers, is dat we het kunstmatige intelligentie hebben genoemd,’ zegt Jim Stolze, schrijver en ondernemer. Met zijn bedrijf Aigency levert hij AI-oplossingen aan grote bedrijven. Daarmee wil Stolze meteen de term kunstmatige intelligentie demystificeren. Het heeft weinig te doen met toekomstbeelden zoals die in …

‘Het zou eigenlijk geen kunstmatige intelligentie moeten heten’ Lees meer »

Hoe ga je om met de vergoedingen bij thuiswerken?

Het huidige kabinet heeft sinds 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding ingevoerd voor werknemers. Daarnaast kan je ook de inrichting van de thuiswerkplek onbelast vergoeden en blijft de onbelaste reiskostenvergoeding bestaan. Hoe regel je de vergoedingen en hoe stem je ze op elkaar af? Thuiswerken leidt tot kosten voor de werknemer, voor bijvoorbeeld water, elektriciteit, verwarming, koffie, …

Hoe ga je om met de vergoedingen bij thuiswerken? Lees meer »

Risico op onbetaalde factuur neemt toe

Met de gestegen kosten door inflatie en gekrompen winstmarges, blijven facturen weer langer liggen. Het risico op wanbetaling neemt de komende tijd daarom fors toe. Dat zegt kredietverzekeraar Allianz Trade op basis van onderzoek onder exporteurs. ‘Voor veel Europese bedrijven is prijsverhoging op de korte termijn geen optie,’ zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux …

Risico op onbetaalde factuur neemt toe Lees meer »

Voorlopig geen boetes bij uitblijven UBO-registratie

Er komen voorlopig geen boetes of taakstraffen als organisaties geen UBO-registratie hebben. De Tweede Kamer heeft daarvoor een motie aangenomen, omdat Kamerleden liever de uitspraak van het EU-Hof over de rechtmatigheid van het register afwachten. Omdat ongeveer de helft van de registratieplichtigen dat nog niet had gedaan bij het bereiken van de deadline op 27 …

Voorlopig geen boetes bij uitblijven UBO-registratie Lees meer »

Boetes dreigen voor 800.000 organisaties zonder geregistreerde UBO

Naar schatting heeft meer dan de helft van de ondernemingen die een Ultimate Benificial Owner (UBO) moesten registreren bij de KvK dat nog niet gedaan. De deadline daarvoor was 27 maart. Er volgt geen uitstel van handhaving, waardoor boetes en taakstraffen kunnen volgen. In antwoord op Kamervragen stelt minister Kaag geen reden te zien om een handhavingsmoratorium …

Boetes dreigen voor 800.000 organisaties zonder geregistreerde UBO Lees meer »

Scroll naar boven