Omdat je nooit uitontwikkeld bent!

Onze filosofie over ontwikkelen

"Niet hij die slechts wijs is in woorden is wijs, maar hij die wijsheid in daden weet om te zetten"

Leerdoel

Ontwikkelen

Resultaat

Borging

 

leven lang ontwikkelen

Nieuwe theoretische inzichten gekoppeld met ervaringen uit de praktijk, direct toepasbaar in de eigen omgeving, past binnen het adagium 'een leven lang  ontwikkelen' . 

De bekende uitdrukking 'kennis maakt macht'  geeft de student de regie over diens eigen werkbare leven.  Actuele kennis en vaardigheden maakt dat de student in dat werkbare leven altijd interessant blijft voor de huidige en toekomstige werkgever, of voor diens eigen onderneming, 

De Nederlandse Opleidingsacademie zal daarom dan ook veel energie steken in  het waardebehoud van de student binnen dat werkbare leven, waardoor leeftijd geen rol speelt.

Onze kernwaarden

Verbinden

van mensen en kennis

Duurzaam

in zowel milieu als ook duurzaam   in het aangaan van duurzame relaties

Beleving

alles wat we doen moet als een beleving worden ervaren

Bevlogen

onze trainers zijn bevlogen met   hun vak

actief leren transformeren 

Onze ontwikkel aanpak is gebaseerd op actief leren transformeren, en houdt in dat ontwikkelen een continue proces is wat voor ons leidend is in de didactische aanpak.

Er wordt getransformeerd vanuit de theorie naar de praktijk en ter ondersteuning van de praktijk getransformeerd naar de theorie. 

Dankzij deze methodiek kan dat geen vandaag wordt geleerd morgen worden toegepast. Dit alles onder de bezielende regie van ervaren experts, die naast hun docentschap werkzaam zijn in de praktijk.

 

Kwaliteits-waarborging

De kwaliteitsborging is vormgegeven door een adviesraad, een vakraad en vanzelfsprekend door onze docenten. 

Adviesraad

De adviesraad geeft haar visie over de ontwikkelingen binnen het vakgebied, geeft de vakraad zonodig opdracht om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen en ziet toe op het opzetten en onderhouden van efficiënte en effectieve processen.

Vakraad

De vakraad ziet toe op de inhoud van de opleiding. Dit zal veelal vanuit bewegingen binnen het vaktechnische veld zijn.

Docenten

De docenten moeten altijd werkzaam zijn in de praktijk en over een dermate deskundigheidsniveau beschikken, zodat zij kunnen voldoen aan de hoogwaardige kwaliteit van de opleiding. Tevens moeten zij beschikken over didactische vaardigheden.

U wilt ontwikkelen?

Neem contact met ons op!


De Nederlandse Opleidingsacademie werkt o.a. samen met:

Nr. A trainingen richt zich op het verder ontwikkelen van commerciële en communicatieve vaardigheden bij (young) professionals met een exacte achtergrond. Door de combinatie van ruime praktijkervaring, enthousiasme en creativiteit worden de trainingen van Nr. A zeer goed beoordeeld door de deelnemers.

 

AHO Consultancy BV is een expertise bureau op het gebied van werkgelegenheidsvraagstukken en heeft jarenlange ervaring met het geven van training en coaching betreffende werkgerelateerde vraagstukken, zoals bijvoorbeeld communicatie en HR vraagstukken.

 

 
© Copyright Nederlandse opleidingsacademie