Vier succesfactoren voor effectieve teams

Wat is het doel van teamcoaching of een teamtraining? Waarom zou je als leidinggevende een teamcoach inschakelen? Bijna altijd om ervoor te zorgen dat de teamleden effectiever, efficiënter en met meer plezier samenwerken. Maar wat kenmerkt nu een goed samenwerkend team? Wat zijn daarvoor de succesfactoren? Waar moet een teamcoaching toe leiden?

De succesfactoren

De Haan en Beerends (2012) beschrijven vier succesfactoren voor effectieve teams. Deze vier factoren sluiten goed aan op onze indeling in oppervlakte-, harde en dieptestructuur (zie daarvoor het boek De hei op):

Meetlat

Het team heeft scherpe doelen die helderheid geven over wat het team wil bereiken. Deze doelen zijn geformuleerd voor de inhoud (wat) en het proces (hoe). Dit valt onder onze harde structuur. Als dit onduidelijk is, kun je als teamcoach werken aan helderheid hierover.

Eigenaarschap

Alle teamleden voelen zich eigenaar van de doelen, de resultaten en het proces in het team. Allen zijn bereid daarop aangesproken te worden en elkaar daarop aan te spreken. Eigenaarschap gaat niet alleen over verantwoordelijkheid, maar ook over intrinsieke commitment (geloof in waar men mee bezig is). Dit ontbreekt nog weleens. Oorzaken daarvoor liggen in de drie structuren gezamenlijk en in de wisselwerking tussen de drie structuren. Als teamcoach kun je werken aan eigenaarschap van het team zelf.

Hier-en-nu

Het team is aandachtig voor de interactie die hier-en-nu plaatsvindt. Dat vraagt in contact staan met zichzelf en elkaar. Deze interactie geeft veel informatie over patronen en het effect ervan. Daarmee kan het team de meetlat toetsen: doen we dit nu of niet? Wat is er nodig om dit te gaan bereiken? Dit valt onder onze oppervlaktestructuur. Daar zijn de zichtbare patronen van de interacties in een team te herkennen. Als teamcoach kun je deze patronen zien en eventueel benoemen.

IJsberg

Het team kijkt niet alleen naar gedrag (boven de waterlijn), maar heeft ook een beeld van de onderliggende opvattingen, emoties en motieven. De drijfveren van teamleden en het team als geheel zijn in beeld. De cultuur is gezien en beschouwd als een belangrijk onderdeel om gedrag te veranderen. Het team is zich bewust dat een verandering van gedrag (boven water) pas duurzaam plaatsvindt als ook de opvattingen, emoties en drijfveren die hieraan gekoppeld zijn, gaan bewegen.

Dit valt onder onze dieptestructuur. Veel wat zich onder de ijsberg bevindt, is onbewust. Als teamcoach kun je werken aan het vergroten van het bewustzijn over deze onbewuste processen in een team.

Bron: https://www.managementimpact.nl/artikel/vier-succesfactoren-voor-effectieve-teams

Scroll naar boven