Van businesscase tot

budgettering • tijdsduur: 1 dag
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 575 (excl. btw), inclusief studiemateriaal en lunch
 • aanmelden

Van businesscase tot budgettering

Planning & control betekent dat u voornemens bent om grip op de activiteiten en financiën te hebben. Die activiteiten kunnen een totale afdeling zijn, een complete organisatie of een specifiek project. Het begint met de vraag, wat zijn onze doelstellingen en op welke wijze zijn deze te behalen?

De vraag ‘op welke wijze deze te behalen zijn’ is te vertalen in de businesscase. Mensen en middelen zullen ingezet worden volgens schattingen. Deze schattingen moeten ergens op gebaseerd zijn en gaan we vertalen in geld: oftewel kostprijzen!

Hoe pakt de verantwoordelijke functionaris het voortraject op en de monitoring aan. En wat zeggen verschillen?

De praktische vertaalslag van het plan naar het doen, vertaald in euro's

Resultaat  
 • De praktische vertaalslag van een plan naar uitvoering.
 • Het kunnen opstellen van een businesscase.
 • Het kunnen budgetteren op basis van een businesscase
 • Het kunnen monitoren van de gemaakte afspraken.
 • Beter draagvlak middels motivatie
 • Zelfverzekerd hierover verantwoording af kunnen leggen
 • Kundige gesprekspartner met stakeholders 
Doelgroep
 • Een ieder die verantwoordelijk is, of gaat worden, voor begroten en budgetteren
 • Projectmanagers
 • Afdelingshoofden
 • Managers
Programma
 • De doelstelling vertaalt in het plan, oftewel businesscase
 • Wat is een goed en gedegen plan?
 • Investeren versus kosten en het effect in de begroting
 • Essentiële vaardigheden voor budgetteren
 • Budgetopbouw en soorten budgetten
 • Binnen het budget blijven
 • Draagvlakcreatie middels motivatie
 • Monitoren versus forecast
 • Evalueren en beter doen
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op het kunnen opzetten van een businesscase en deze te kunnen omzetten in een budgetoverzicht.

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'Van businesscase tot budgettering' van de Nederlandse opleidingsacademie.

Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie