Trainer (intern)

 • tijdsduur: 3 mnd (6 colleges)
 • start 25 september 2020 en 5 maart 2021
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 2.820 (excl. btw), inclusief acteur, studiemateriaal en lunch
 • inhoudelijke toetsing middels papers 
 • Studiebelasting circa 6-8 uur per week.
 • aanmelden

Trainer | intern (ITr)

HBO

Deze unieke opleiding leidt op tot trainer voor degenen die naast zijn/haar eigen vak frequent  (intern) trainingen geeft en dit op een professionele manier wil doen.

Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting
wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is.

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

Resultaat  
 • Je bent opgeleid tot professionele trainer 
 • Je bent in staat om een scherpe analyse te maken tussen de huidige situatie en de gewenste situatie
 • Je bent in staat om een training te ontwikkelen en te geven
 • Je bent in staat groepsprocessen op een verantwoorde manier te begeleiden
 • Je bent in staat verschillende werkvormen toe te passen
 • Je weet welke communicatiemethodieken op welk moment in te zetten zijn
Doelgroep (toelating)
 • Een ieder die (interne) trainingen gaat verzorgen.
 
Programma

Trainersvaardigheden

Je eigen ik, jouw rol als trainer
 • De rol en positie van trainer/opleider
 • Succesfactoren van een trainer
 • Zelfanalyse: persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
 • Effectieve communicatie- en beïnvloedingstechnieken (met acteur)
 • Toepassen van intervisie
 • Presentatievaardigheden
 • Reflectie op jezelf als trainer
Ontwerp, didactische vaardigheden en werkvormen
 • Analyse van ontwikkelbehoefte (gap)
 • Ontwikkelen van een effectief lesprogramma
 • (digitale) Werkvormen kennen en kunnen toepassen
 • Leerdoelen formuleren via de methodiek van INTRO
 • Leercirkel en leerstijlen van Kolb 
 • Generatie-leren
 • Leermiddelen kiezen 
 • Cases, rollenspellen en oefeningen ontwerpen

 

Groepsdynamiek
 • Inleiding in groepsdynamica
 • Groepsontwikkeling en groepsprocessen
 • Begeleiden groepsoefeningen
 • Weerstand, veranderen en emotie
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Eigen afweermechanismen
 • Dramadriehoek
 • Omgaan met onverwachte (re)acties
 • Interventies bij lastig groepsgedrag
Trainingsvaardigheden 
 • Op basis van de opgedane kennis geven de deelnemers een korte training welke wordt voorzien van feedback.

 

Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart. Tijdens de opleiding worden twee papers gemaakt.

Papers
Ten tijde van de opleiding dienen een tweetal papers gemaakt te worden over specifieke onderwerpen. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen vindt kennisborging plaats en kan de professioneel trainer (in wording) de uitkomsten van de papers gebruiken voor diens toekomstige trainingspraktijk. Tevens worden de papers beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van het diploma.

Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de papers , geeft recht op het trainer-diploma van de Nederlandse opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel 'ITr' te voeren.

Borging

Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van iedere opleiding en training. 

Met de borging beginnen we al voor de opleiding middels het in kaart brengen van de leerdoelen. Ten tijde van de opleiding zullen we frequent toezien dat de leerdoelen worden behaald. 

Na afloop van de opleiding kunnen de afgestudeerden deelnemen aan de kenniscommunity waardoor met andere HRM'ers kennis kan worden gedeeld. Daarnaast is het mogelijk om ter specialisatie korte kopstudieopleidingen te volgen. 

Dit alles onder het motto, een leven lang ontwikkelen! 


 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie