Trainingen voor de accountant

Doelgroep: Accountants

Het resultaat is het kunnen herkennen en kunnen toepassen van verschillende bedrijfskundige onderwerpen.

 Het resultaat is vaardigheden te ontwikkelen voor de accountant om zijn/haar werk effectiever te kunnen uitvoeren.

Het resultaat is om een businesscase op te kunnen stellen en deze te kunnen vertalen naar budgetten.

Het resultaat is het kunnen herkennen van AVG items en hier vanuit de organisatie de benodigde acties op te zetten.

Het resultaat van de training is dat de manager wordt voorzien in de basics van zijn/haar functie. Hierbij kun je denken aan onderdelen op het gebied van financiën (budget en verantwoording), HRM (zoals formatie en bezetting, ziekteverzuim (wet Poortwachter),  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal ingegaan worden op bedrijfskundige modellen (o.a.INK, Balance scorecard).

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie