Trainingen voor de accountant

Doelgroep: Accountants

 Het resultaat is vaardigheden te ontwikkelen voor de accountant om zijn/haar werk effectiever te kunnen uitvoeren.

Het resultaat is het kunnen herkennen van AVG items en hier vanuit de organisatie de benodigde acties op te zetten.

Het resultaat van de training is dat de manager wordt voorzien in een update en een verdiepingsslag op het gebied van leidinggeven.  

Het resultaat van de training is dat de manager bekend wordt met personeelsinstrumenten, ziekteverzuimbeleid, IDU (in, door en uitstroom), duurzame inzetbaarheid van  medewerkers en het Nieuwe Werken 

Het resultaat van de training is dat je leert hoe je op een effectieve manier medewerkers inzet op een, voor zowel mens als organisatie, passende wijze.

Het resultaat is om een businesscase op te kunnen stellen en deze te kunnen vertalen naar budgetten.

Het resultaat is om je gedrag op een dusdanige manier onder controle te krijgen en te houden dat je goed om kan gaan met druk en hoge werkdruk kan weerstaan.

Het resultaat is het kunnen herkennen en kunnen toepassen van verschillende bedrijfskundige onderwerpen.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie