Trainingen

persoonlijke vaardigheden

Doelgroep: voor een ieder met ontwikkelbehoefte op gebied van persoonlijke vaardigheden

Het resultaat van de training is dat je op het gebied van mondelinge communicatie sterker in je schoenen komt te staan op het gebied van advisering, onderhandelen en het creëren van draagvlak.

Het resultaat van de training is het op een effectieve en natuurlijke manier kunnen coachen.

Het resultaat van de training is dat medewerkers aan de slag gaan met de eigen (communicatie)vaardigheden, deze (verder) gaan ontwikkelen en het eigen (communicatie) repertoire  hiermee verbreden.

Het resultaat van de training is dat je leert hoe je op een effectieve manier medewerkers inzet op een, voor zowel mens als organisatie, passende wijze.

Het resultaat van de training is dat je op een effectieve manier een situatie (positief) kan beïnvloeden.

Het resultaat van de training is dat je mentaal verzuim (h)erkend en dit met passende acties weet terug te dringen.

Het resultaat is om je gedrag op een dusdanige manier onder controle te krijgen en te houden dat je goed om kan gaan met druk en hoge werkdruk kan weerstaan.

Het resultaat van de training is dat je op een authentieke en inspirerende wijze verhalen vertelt, zodat jij mensen in beweging brengt

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie