Trainingen

persoonlijke vaardigheden

Doelgroep: voor een ieder met ontwikkelbehoefte op gebied van persoonlijke vaardigheden

Het resultaat van de training is dat je op het gebied van mondelinge communicatie sterker in je schoenen komt te staan op het gebied van advisering, onderhandelen en het creëren van draagvlak.

Het resultaat van de training is het op een effectieve en natuurlijke manier kunnen coachen.

Het resultaat van de training is dat medewerkers aan de slag gaan met de eigen (communicatie)vaardigheden, deze (verder) gaan ontwikkelen en het eigen (communicatie) repertoire  hiermee verbreden.

Het resultaat van de training is dat je op een effectieve manier een situatie (positief) kan beïnvloeden.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie