Praktische bedrijfskunde  voor de controller

 

 • tijdsduur: 2 dagen
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 1.100 (excl. btw), inclusief studiemateriaal en lunch
 • aanmelden

Praktische bedrijfskunde voor de controller

De hedendaagse controller is niet meer te vergelijken met de boekhouder van vroeger. De controller is de adviseur van en voor het management. Nu is het wel zo dat de controller in de opleiding voornamelijk bedrijfseconomische vakken heeft gevolgd. Maar vanuit de organisatie komen steeds meer bedrijfskundige vraagstukken. Om deze (veelal) kloof te dichten, is de korte opleiding “Praktische bedrijfskunde voor de controller” ontwikkeld.

In 2 dagen tijd maakt de controller kennis met veel voorkomende bedrijfskundige vragen en weet hier, middels de opgedane kennis en het gebruik van modellen, diens adviseursrol nog beter in te vullen.

Binnen deze korte opleiding staat de koppeling van theorie met de praktische modellen centraal en kan de controller eigen casuïstiek gebruiken.

De samenhang met de bedrijfskundige theorie en praktisch inzetbare modellen, maakt van de financial een allround adviseur voor de stakeholders.

Resultaat  
 • Verkrijgen inhoudelijke bedrijfskundige kennis
 • Verbreding adviesrol als managementadviseur
 • Toetsing eigen casuïstiek
 • Stevige gesprekspartner andere disciplines
Doelgroep
 • Controllers (business en financial), administrateurs
 • Hoofden Financieel economische zaken
 • CFO's
Programma
 • Strategische advisering: naast de theorie zal dieper worden ingegaan op het gebruik van de SWOT-analyse.
 • Toekomstdenken: los van de dagelijkse praktijk, maar gaan voor de continuïteit om kansen te benutten.
 • Marketing kennis: wat is de essentie van marketing en welke kanalen zijn inzetbaar?
 • Monitoring: goede opbouw en analyse helpt de organisatie. Middels het Dupont-model zoeken naar rendement.
 • Monitoring: KPI’s en de Balanced Scorecard als meetlat voor de performance.
 • Organisatie: is de organisatie optimaal ingedeeld? Onderzoek middels het INK-model geeft antwoord.


Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op verbreding en verdieping van praktische bedrijfskundige kennis om de rol van managementadviseur nog beter in te kunnen vullen.

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'Praktische bedrijfskunde voor de controller' van de Nederlandse opleidingsacademie.

Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur. 

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie