Online Live Learning

Praktische bedrijfskunde  voor de accountant

 

 • tijdsduur: 4 dagdelen
 • tijdstip opties:
  • ochtendsessie 9.00 tot 12.00 
  • avondsessie 19.00 tot 22.00
 • klik hier voor de planning
 • investering: € 880 (excl. btw), inclusief studiemateriaal 
 • aanmelden

Praktische bedrijfskunde voor de accountant

De hedendaagse accountant is niet meer te vergelijken met de accountant van vroeger. Het speelveld van de accountant is al geruime tijd aan het veranderen en wordt meer en meer gezien als dé proactieve adviseur van de organisatie. Nu is het wel zo dat de accountant in de opleiding voornamelijk bedrijfseconomische vakken heeft gevolgd en er vanuit de organisatie steeds meer bedrijfskundige vraagstukken komen. Om deze (veelal) kloof te dichten, is de korte opleiding “Praktische bedrijfskunde voor de accountant” ontwikkeld.

In slechts een korte tijd maakt de accountant kennis met veel voorkomende bedrijfskundige vragen en weet hier, middels de opgedane kennis en het gebruik van modellen, diens rol nog beter in te vullen.

Binnen deze korte opleiding staat de koppeling van theorie met de praktische modellen centraal en kan de accountant eigen casuïstiek inbrengen en gebruiken.

De samenhang met de bedrijfskundige theorie en praktisch inzetbare modellen, maakt van de accountant een allround adviseur .

Resultaat  
 • Verkrijgen inhoudelijke bedrijfskundige kennis
 • Verbreding adviesrol als managementadviseur
 • Toetsing eigen casuïstiek
 • Stevige gesprekspartner andere disciplines
Doelgroep
 • Accountants
Programma
 • Strategische advisering: naast de theorie zal dieper worden ingegaan op het gebruik van de SWOT-analyse.
 • Toekomstdenken: los van de dagelijkse praktijk, maar gaan voor de continuïteit om kansen te benutten.
 • Marketing kennis: wat is de essentie van marketing en welke kanalen zijn inzetbaar?
 • Monitoring: goede opbouw en analyse helpt de organisatie. Middels het Dupont-model zoeken naar rendement.
 • Monitoring: KPI’s en de Balanced Scorecard als meetlat voor de performance.
 • Organisatie: is de organisatie optimaal ingedeeld? Onderzoek middels het INK-model geeft antwoord.


Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op verbreding en verdieping van praktische bedrijfskundige kennis om de rol van managementadviseur nog beter in te kunnen vullen.

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'Praktische bedrijfskunde voor de accountant' van de Nederlandse opleidingsacademie.

Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur. 

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie