Trainingen

management vaardigheden

Doelgroep: voor een ieder met ontwikkelbehoefte op gebied van management vaardigheden

Het resultaat van de training is dat de manager wordt voorzien in de basics van zijn/haar functie. Hierbij kun je denken aan onderdelen op het gebied van financiën (budget en verantwoording), HRM (zoals formatie en bezetting, ziekteverzuim (wet Poortwachter),  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal ingegaan worden op bedrijfskundige modellen (o.a.INK, Balance scorecard).

Het resultaat van de training is dat je leert hoe je op een effectieve manier medewerkers inzet op een, voor zowel mens als organisatie, passende wijze.

Het resultaat van de training is dat de manager wordt voorzien in een update en een verdiepingsslag op het gebied van leidinggeven.  

Het resultaat van de training is dat de manager bekend wordt met personeelsinstrumenten, ziekteverzuimbeleid, IDU (in, door en uitstroom), duurzame inzetbaarheid van  medewerkers en het Nieuwe Werken 

Het resultaat is om financiële cijfers te kunnen interpreteren om hier vervolgens met de financial over te kunnen sparren.

Het resultaat is om financiële cijfers te kunnen interpreteren om hier vervolgens met de financial over te kunnen sparren.

Het resultaat van de training is dat je mentaal verzuim (h)erkend en dit met passende acties weet terug te dringen.

Het resultaat is om je gedrag op een dusdanige manier onder controle te krijgen en te houden dat je goed om kan gaan met druk en hoge werkdruk kan weerstaan.

Het resultaat van de training is dat je op een authentieke en inspirerende wijze verhalen vertelt, zodat jij mensen in beweging brengt

Het resultaat is om de manager te voorzien in een aantal bedrijfskundige modellen op het gebied van strategie, sturen en monitoren.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie