Passend leidinggeven bij hoge werkdruk • tijdsduur: 2 dagen, 1 (terugkom) dagdeel en een webinar
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 1.575 (excl. btw),  incl. studiemateriaal en lunch        voor 2 volle lesdagen
 • Aantal deelnemers max. 10 pers.
 • aanmelden

Passend leidinggeven bij hoge werkdruk

Werken bij hoge werkdruk vraagt meer dan kennis en kunde van de manager. Het brein ontvangt dagelijks een immense stroom aan informatie: miljarden bits per dag. Al die prikkels moeten wél verwerkt worden. Het brein heeft hiervoor filtersystemen en processoren. Krijgt het brein geen rust voor herstel, dan kan dit ten koste gaan van de verwerkingssnelheid of het brein kan eenvoudig vastlopen.

In deze training komt aan de orde dat het niet alleen betekent dat er een groter beroep wordt gedaan op de competenties van de manager, maar ook op andere dimensies. Een viertal dimensies zal in deze training aan bod komen;

1. Performance van de manager, 2. Engagement, 3. Aanpasbaarheid (Agility)  en 4. Het ‘fingerspitzen’ gevoel.

In alle dimensies zal nadrukkelijk gebruik worden gemaakt van vernieuwende kennis vanuit de hersenwetenschappen. Dit maakt duidelijk hoe de informatiestromen invloed hebben op het prestatievermogen van manager/ medewerkers en hun energiehuishouding.

Grijp nu de kans om strategisch en preventief met hoge werkdruk om te gaan,of beter nog te voorkomen!!

Resultaat  

Het toepassen van de genoemde dimensies levert;

 • Duurzame interne relaties binnen organisaties op
 • Resulteert in meer creativiteit
 • Geeft de manager en medewerker meer veerkracht
 • Verhoogd het prestatievermogen 
 • Helpt om te gaan met hoge werkdruk


Doelgroep
 • Leidinggevenden die in hun organisatie te maken hebben met kenniswerkers en breinwerkers die continu onder hoge werkdruk toch effectief en efficiënt moeten leidinggeven.

Programma

De training begint met een aantal tests, om de deelnemer te laten ervaren waar de grootste concentratielekken liggen en hoe de huidige balans is in de energiehuishouding. Hiermee kan reeds door inzichten en kleine gedragsaanpassingen het persoonlijk leiderschap vergroot worden. En verder:

 • De 4 dimensies, bezien vanuit kennis uit de hersenwetenschappen
 • De werking van de hersenen, de concentratielekken en hoe deze te dichten
 • De duur dat een medewerker het beste achter elkaar kan werken voor maximaal resultaat en met meer focus
 • Een Persoonlijk Performance Plan voor passend leidinggeven bij hoge werkdruk. Hier ligt nadruk op natuurlijke kracht, echtheid en waarden-gedreven handelen om de ander effectief te ondersteunen vanuit innerlijke kalmte. Met meer eigenaarschap over je eigen brein.
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op het meten, inzicht verkrijgen en gebruik kunnen maken van theorie en tools om de persoonlijke leerdoelen in het kader van deze training te behalen en te borgen.

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het meesterschap- certificaat 'Passend Leidinggeven bij hoge werkdruk' van de Nederlandse opleidingsacademie.


Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie