HRM voor de manager • tijdsduur: 2 dagen
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 1.100 (excl. btw), inclusief studiemateriaal en lunch
 • aanmelden

HRM voor de manager

U bent geen HRM-professional, maar vanuit de functie van manager heeft of krijgt te maken met HRM. Wat te doen?

Vandaag de dag is het heel normaal dat een manager integraal verantwoordelijk is, dus zowel voor financiën, facilitaire als ook voor HRM. Veelal heb je zelf wel iets van selectiegesprekken of personeelsgesprekken gevoerd, of heb je iemand bewust beloond. Op moment dat je aan het roer staat zou je toch meer moeten (willen) weten over in-, door- en uitstroom (IDU), bezetting- en formatieoverzichten, ziekteverzuim en dan met name ook wet Poortwachter, de verschillende soorten van personeelsgesprekken en de verschillende soorten personeelsinstrumenten. Daarnaast krijgt u de topics van wat je als manager dient te weten van het arbeidsrecht. Na het volgen van de training kent HRM geen geheimen meer voor jou!

Het geheim van succes is gewone dingen ongewoon goed doen. (John D. Rockfeller jr)

Resultaat  
 • Je kent de verschillende personeelsinstrumenten en kunt deze effectief toepassen.
 • Je kent de verschillende soorten personeelsgesprekken en kunt deze effectief inzetten.
 • Je bent je bewust dat bij ziekteverzuim wet Poortwachter om de hoek komt en kunt hier uitvoering aan geven.
 • Je kent en herkent de verschillende fase(n) van IDU en kunt hierop acteren.
 • Je kent de topics van arbeidsrecht en kunt deze toepassen.
 • Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op fiscale- en sociale wetten gerelateerd aan HRM onderwerpen.
 • Je beschikt over vaardigheden om recruitment effectiever te laten plaatsvinden.
Doelgroep
 • Je bent geen HRM-professional, maar heeft of krijgt te maken met HRM. 
 • Manager, directeur, afdelingshoofd
Programma
 • Personeelsinstrumenten
 • Personeelsgesprekken
 • Wet Poortwachter en ziekteverzuim
 • Fase(n) van IDU
 • Arbeidsrecht
 • Fiscale- en sociale wetten (gerelateerd aan HRM onderwerpen)
 • Recruitment
 • Inbreng eigen casuïstiek
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op de verschillende onderdelen om uiteindelijk jouw HRM verantwoordelijkheid goed en met een zeker gevoel te kunnen dragen. 

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'HRM voor managers' van de Nederlandse opleidingsacademie.

Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie