Finance & HRM voor de manager • tijdsduur: 4 dagen
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 1.980 (excl. btw), inclusief studiemateriaal en lunch
 • aanmelden

Finance & HRM voor de manager

U heeft voor het eerst gesolliciteerd als manager en bent aangenomen. En nu verder....

Als (startende) manager komt er veel op je af. Je wordt geacht plots zowel financiële kennis als ook kennis op het gebied van HRM te hebben. 

Op het gebied van financiën wordt je veelal verantwoordelijk voor de financiële huishouding van je afdeling. Dat betekent dat je in een korte periode bijgeschoold moet worden over de voor jouw belangrijke items van financiën. Hierdoor kun je jouw verantwoordelijkheden ook echt dragen, omdat je de wereld achter de cijfers, na het volgen van deze training, snapt. Jargon, financiële verbanden, hebben voor jou geen geheimen meer. 

Op het gebied van HRM word je verantwoordelijk voor een (groot) aantal medewerkers, heb je te maken met werving en selectie, ziekteverzuim, formatie- en bezettingsoverzichten, moet je personeelsgesprekken voeren, personeelsinstrumenten kunnen toepassen etc.

Deze vierdaagse verdiept jouw kennis op het gebied van Finance & HRM.

Er zijn geen geheimen voor succes. Het is het resultaat van voorbereiding, hard werken en leren van fouten. (Collin Powell)

Resultaat  
 • Je snapt het verband binnen de financiële administratie.
 • De verschillen in kosten en uitgaven, alsmede ontvangsten en omzet is duidelijk.
 • Je bent bekend met het berekenen van tarieven alsmede de variabelen die hierbij een rol spelen. 
 • Het dragen van financiële verantwoordelijkheid is na het volgen van deze training geënt op een verbreding en verdieping van jouw financiële kennis.
 • Je voelt je aanzienlijk zekerder dankzij deze training.
 • Je bent verworden tot een volwaardig gesprekspartner van de controller, de accountant als ook voor projectmanagers.
 • Bij werving en selectie van nieuw personeel ben je in staat dit op een effectieve en transparante wijze te doen.
 • Je kent de personeelsinstrumenten en kunt deze toepassen.
 • Je kent de verschillende personeelsgesprekken en kunt deze toepassen.
 • Je bent in staat medewerkers te begeleiden bij ziekteverzuim, kent de ins en outs van wet Poortwachter en kunt deze toepassen.
 • Je bent in staat formatie- en bezettingsoverzichten te lezen.
Doelgroep
 • U bent geen finance- en/of HRM-professional, maar heeft of krijgt te maken met financiën en/of HRM. 
 • Manager, directeur, afdelingshoofd
 • Budgetverantwoordelijke
Programma
 • De algemene beginselen, alsmede wet– regelgeving
 • Begrijpen van de onderdelen van de jaarrekening
 • Verschil opbrengsten en ontvangsten, versus kosten en uitgaven
 • Betekenis van de kasstroom 
 • Snel kunnen signaleren dankzij kengetallen
 • Kostprijsberekeningen
 • Bekend worden met de financiële terminologieën
 • Begroten, budgetteren en businesscase
 • Het analyseren van managementrapportages
 • Recruitment
 • Personeelsinstrumenten behandelen
 • Soorten personeelsgesprekken
 • Wet Poortwachter
 • Formatie- en bezettingsoverzichten
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op de verschillende onderdelen om uiteindelijk jouw financiële en personele verantwoordelijkheid goed en met een zeker gevoel te kunnen dragen. 

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'Finance & HRM voor de manager' van de Nederlandse opleidingsacademie.

Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie