Duurzame inzetbaarheid • tijdsduur: 2 dagen en 1 (terugkom) dagdeel
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 1.375 (excl. btw),  incl. studiemateriaal en lunch        voor de 2 volle dagen
 • Aantal deelnemers max. 12 pers.
 • aanmelden

Duurzame inzetbaarheid

Weet jij wat er wordt verstaan onder duurzame inzetbaarheid? Is het iets nieuws, een modegril, of bestaat het al langer? Vanuit de Nederlandse opleidingsacademie zijn wij van mening dat het belangrijk is dat een organisatie niet alleen een visie heeft op duurzame inzetbaarheid, maar dat er ook daadwerkelijk uitvoering aan wordt gegeven. Daarnaast is duurzame inzetbaarheid een wederzijdse verantwoordelijkheid van de medewerker én van de werkgever. De inzetbaarheid wordt beïnvloed door een combinatie van zowel de omgeving als gemaakte keuzes, waarvan wel bekend is dat de werkgever de grootste invloed heeft op duurzame inzetbaarheid.

Wil jij tools en handreikingen om je organisatie verder te brengen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers echt te verbeteren, dan is de training duurzame inzetbaarheid iets voor jou!

Duurzame inzetbaarheid is meer dan een fruitmandje alleen.....

Resultaat  
 • Je bent in staat om de beleidskaders rondom duurzame inzetbaarheid te bepalen en uit te dragen
 • Je hebt inzicht verkregen welke indicatoren de vitaliteit van de organisatie kunnen weergeven
 • Je krijgt theorie en de nodige tools aangereikt om de medewerker te ondersteunen en te motiveren, met als gevolg een productievere medewerker en een (financieel) gezondere organisatie. Denk hierbij o.a. aan een lager ziekteverzuim
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving omtrent vitalisering
 • Je hebt inzicht verkregen in mogelijke financieringsbronnen om te investeren in duurzame inzetbaarheid
 • Je bent in staat om duurzame inzetbaarheid te borgen in de organisatie middels een door jou opgesteld vitaliseringsplan
Doelgroep
 • HRM adviseurs
 • Managers / leidinggevenden
 • Projectleider die zich gaan bezighouden met duurzame inzetbaarheid 
Programma
 • Het beleid van duurzame inzetbaarheid
 • Bepalen van indicatoren om inzicht te verkrijgen in de vitaliteit van de organisatie
 • Theoretisch inzicht op de gebieden van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
 • Tools om uitvoering te kunnen geven aan het vitaliseringsbeleid
 • Meetinstrumenten om duurzame inzetbaarheid te monitoren
 • Verkrijgen van relevante wet- en regelgeving
 • Financieringsbronnen en verantwoording (WKR)
 • Mogelijkheden van borging
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op het meten, inzicht verkrijgen en gebruik kunnen maken van theorie en tools om duurzame inzetbaarheid op de werkvloer te integreren en te borgen.

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'duurzame inzetbaarheid' van de Nederlandse opleidingsacademie.


Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie