Mastercontroller 

 • tijdsduur: 10 mnd (11 colleges)
 • start 17 september 2021 en 4 februari 2022 
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 4.950 (excl. btw), inclusief acteur, begeleiding eind-scriptie, studiemateriaal en lunch
 • inhoudelijke toetsing middels papers en een eindscriptie
 • Studiebelasting circa 6-8 uur per week.
 • aanmelden

 Mastercontroller (MC) 

 Post HBO

Deze unieke opleiding leidt de finance professional op tot zowel financial als business controller en is daardoor een zeer waardevolle allround controller!  

De controller is na het volgen van de opleiding Mastercontroller breed inzetbaar en is daardoor een nog betere adviseur voor het management. 

Binnen deze opleiding wordt zowel aandacht besteed aan de profit als het non-profit speelveld.

De ervaren controller zal deze opleiding beleven
als een diepgaande update en aanscherping van diens kennis, kunde en vaardigheden.

Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting
wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is. Daarnaast zullen bij sommige onderdelen een relatie worden gelegd met het wetenschappelijk kader.

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

Resultaat  
 • Waardevolle adviseur en sparringspartner van en voor het management
 • Inhoudelijk sterk op alle aspecten van zowel financial als business control
 • Aanscherping vaardigheidsaspecten
 • Verdieping specifieke aspecten binnen profit en non-profit 
 • Het opbouwen van waardevolle relaties met andere financials
 • Onderdeel van een leven lang ontwikkelen
 • Door het leggen van een relatie met het wetenschappelijk kader resulteert dit in een breder overall inzicht
Doelgroep (toelating)
 • Finance professionals, controllers, administrateurs
 • HBO-diploma + 2 jaar werkervaring 
 • MBA-diploma + 4 jaar werkervaring 
 
Programma
Financial control
 • Planning & Control cyclus
 • Budgettering
 • Opstellen balansdossier
 • Extern verslaggeving volgens BW2 titel 9 & RJ 640
 • Administratieve organisatie/interne controle
 • Managen van investeringen
 • Analyse financiële structuur

Business control
 • Financiële cijfers en kengetallen
 • Risicomanagement
 • Projectcontrol
 • Kostprijzen 
 • BI (monitoren van de business)
 • Datamining
 • Investeringsselecties
 • Strategie
 • Corporate governance
Vaardigheden
 • Communicatie (mondeling en schriftelijk)
 • Advisering en draagvlak creëren
 • Presenteren
 • Ethiek
Varia
 • Rol van de controller
 • Relevante fiscaliteit, waaronder omzetbelasting en vennootschapsbelasting
 • Human resource management
 • Verandermanagement
 • Organisatiediagnose
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart. Tijdens de opleiding worden twee tussentijdse papers gemaakt en wordt de opleiding afgerond met een eindscriptie.

Eindscriptie
Betreft een actueel vraagstuk binnen de organisatie van de deelnemer. Dit vraagstuk moet meerdere raakvlakken
hebben met deze opleiding. Het resultaat van het uit te voeren onderzoek dient beantwoording van het
vraagstuk te zijn in de vorm van een adviesnotitie.
De deelnemer wordt begeleid in dit traject. De eindscriptie wordt beoordeeld en maakt onderdeel uit van
het eindcijfer van de opleiding. 

Papers
Ten tijde van de opleiding dienen een tweetal papers gemaakt te worden over specifieke onderwerpen vanuit het werkveld van control. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen vindt kennisborging plaats en veelal merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, al tijdens de studie, de 'opbrengst' van de opleiding. Tevens worden de papers beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van het diploma.

Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de papers en eindscriptie, geeft recht op het diploma 'Mastercontroller' van de Nederlandse opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel 'MC' te voeren.

Borging

Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van iedere opleiding en training. 

Met de borging beginnen we al voor de opleiding middels het in kaart brengen van de leerdoelen. Ten tijde van de opleiding zullen we frequent toezien dat de leerdoelen worden behaald. 

Na afloop van de opleiding kunnen de afgestudeerden deelnemen aan de kenniscommunity waardoor met andere financials kennis kan worden gedeeld. Daarnaast is het mogelijk om ter specialisatie korte kopstudieopleidingen te volgen. 

Dit alles onder het motto, een leven lang ontwikkelen! 


Introductiefilm!

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie