Masterclass Bedrijfskunde (post hbo) 

 • tijdsduur: 7 mnd (8 colleges)
 • start 4 november 2021 en 17 maart 2022
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 3.730 (excl. btw), inclusief acteur, studiemateriaal en lunch
 • inhoudelijke toetsing middels papers (4x)
 • Studiebelasting circa 6-8 uur per week.
 • aanmelden

 Masterclass Bedrijfskunde (post hbo) 

De opleiding masterclass Bedrijfskunde leidt op tot een professional met een brede blik van de kernprocessen binnen een organisatie. Tot de kernprocessen behoren; Finance, Marketing, HRM en Verandermanagement. Deze opleiding is dan ook uitermate geschikt voor managers en andere professionals die zowel een brede blik als ook een betere theoretische onderbouwing nodig hebben voor het uitvoeren van hun functie.

Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting
wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is. Daarnaast zullen bij sommige onderdelen een relatie worden gelegd met het wetenschappelijk kader.

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

Resultaat  
 • Je hebt inzicht in wat missie, visie en kernwaarden betekenen voor marketingbeslissingen
 • Je hebt begrip van de marketingbenadering(en) van jouw organisatie en welk effect dat heeft op imago
 • Je kunt marketingmodellen gebruiken en interpreteren
 • Je bent in staat om een verandertraject op te zetten, te managen en te implementeren. 
 • Je krijgt diverse instrumenten aangereikt om een veranderingsproces te managen.
 • Je beheerst de vaardigheden om een verandertraject succesvol in te vullen.
 • Je weet hoe je draagvlak kunt creëren en kunt omgaan met weerstand.
 • Je ontvangt een veranderplan-format en weet hoe je deze kunt toepassen.
 • Je snapt het verband binnen de financiële administratie.
 • Je bent bekend met het berekenen van tarieven alsmede de variabelen die hierbij een rol spelen. 
 • Het dragen van financiële verantwoordelijkheid is na het volgen van deze training geënt op een verbreding en verdieping van jouw financiële kennis.
 • Je bent verworden tot een volwaardig gesprekspartner van de controller, de accountant als ook voor projectmanagers.
 • Je kent de verschillende personeelsinstrumenten en kunt deze effectief toepassen.
 • Je bent je bewust dat bij ziekteverzuim wet Poortwachter om de hoek komt en kunt hier uitvoering aan geven.
 • Je kent en herkent de verschillende fase(n) van IDU en kunt hierop acteren.
 • Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op arbeid, fiscale- en sociale wetten gerelateerd aan HRM onderwerpen.
Doelgroep (toelating)
 • Iedereen met hbo werk- en denkniveau met tenminste 2 jaar werkervaring 
 
Programma
Marketing
 • Missie, visie en kernwaarden – het vertrekpunt
 • Marketingbenaderingen
 • Imago: hoe beïnvloedt je marketing je identiteit en je imago?
 • Marketingmodellen
 • Holistisch kijken naar marketing in combinatie met andere vakgebieden
 • Strategisch inzetten van marketing

HRM
 • Personeelsinstrumenten
 • Personeelsgesprekken
 • Wet Poortwachter en ziekteverzuim
 • Fase(n) van IDU
 • Arbeidsrecht
 • Fiscale- en sociale wetten (gerelateerd aan HRM onderwerpen)
 • Recruitment
 • Inbreng eigen casuïstiek
Finance
 • De algemene beginselen, alsmede wet– regelgeving
 • Begrijpen van de onderdelen van de jaarrekening
 • Verschil opbrengsten en ontvangsten, versus kosten en uitgaven
 • Betekenis van de kasstroom 
 • Snel kunnen signaleren dankzij kengetallen
 • Kostprijsberekeningen
 • Bekend worden met de financiële terminologieën
 • Begroten, budgetteren en businesscase
 • Het analyseren van managementrapportages
Verandermanagement
 • De theorie van verandermanagement
 • De aanleiding voor verandering
 • Veranderstrategie
 • Het stellen van doelen voor de verandering
 • Analyse en beïnvloeding van de omgeving
 • Successen vieren
 • Borging van de verandering
 • Veranderplan-format 
 • Communicatievaardigheden afgestemd op verandertrajecten o.a.
  • Creëren van draagvlak
  • Omgaan met weerstand en spanning
  • Harde en zachte interventies
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart. Tijdens de opleiding wordt per module een paper gemaakt.

Papers
Ten tijde van de opleiding dienen een viertal papers gemaakt te worden over specifieke onderwerpen vanuit het werkveld van bedrijfskunde. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen vindt kennisborging plaats en veelal merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, al tijdens de studie, de 'opbrengst' van de opleiding. Tevens worden de papers beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van het getuigschrift.

Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de papers, geeft recht op het getuigschrift 'Master Bedrijfskundige' van de Nederlandse Opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel 'MB' te voeren.

Borging

Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van iedere opleiding en training. 

Met de borging beginnen we al voor de opleiding middels het in kaart brengen van de leerdoelen. Ten tijde van de opleiding zullen we frequent toezien dat de leerdoelen worden behaald. 

Na afloop van de opleiding kunnen de afgestudeerden deelnemen aan de kenniscommunity waardoor met andere financials kennis kan worden gedeeld. Daarnaast is het mogelijk om ter specialisatie korte kopstudieopleidingen te volgen. 

Dit alles onder het motto, een leven lang ontwikkelen! 


 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie