Integraal 

risico-management • tijdsduur: 1 dag
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 575 (excl. btw), inclusief studiemateriaal en lunch
 • aanmelden

Integraal

risico-management

Risico wordt getypeerd als de mogelijkheid van vermindering van waarde door onzekere voorvallen in de toekomst. Risico’s kunnen geld kosten. De vraag is dan altijd, moet de organisatie daar preventief aan werken? Schade kan ontstaan, als een risico zich voordoet.

Schade is de rekensom van kans x omvang. De inschatting bepaalt wat de kosten van de preventie mag zijn. In deze training wordt het gehele scala van risico-analyse tot risicobeheer behandeld. De nodige theorieën zullen de revue passeren, in combinatie met praktijkcases.

Uiteindelijk moet het de deelnemer tot nadenken zetten of het risicobeleid, als dat er überhaupt is, doelmatig en doeltreffend is. De aangereikte tools geven de deelnemer handvatten om dit binnen diens organisatie te organiseren.

De professional krijgt de tools om een goed functionerend risicomanagement op te zetten.

Resultaat  
 • Het kunnen opzetten van een goed functionerend risicomanagementsysteem
 • Het in kaart kunnen brengen van de risico's.
 • De juiste middelen gebruiken om relevante risico's weg te nemen of te verminderen
 • Verkrijgen van inzicht in het middelenpalet
Doelgroep

Functionarissen of controllers die als aandachtsgebied risicomanagement hebben.

Programma
 • Inleiding in risicomanagement
 • Risico-analyse
 • Risicoreductie
 • Risicofinanciering
 • Risicobeheer en zorgsystemen
 • Betrouwbaarheidsleer
 • Managementuitdagingen
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op de integraal risicomanagement, wat je als organisatie hiermee kan en krijg je tools om risicomanagementsysteem op te zetten en te monitoren. 

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'Integraal risicomanagement' van de Nederlandse opleidingsacademie.

Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie