HRM adviseur

 • tijdsduur: 10 mnd (11 colleges)
 • start 18 september 2020 en 12 februari 2021
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 4.950 (excl. btw), inclusief acteur, begeleiding eind-scriptie, studiemateriaal en lunch
 • inhoudelijke toetsing middels papers en een eindscriptie
 • Studiebelasting circa 6-8 uur per week.
 • aanmelden

Human Resource Management Adviseur (HRa)

Post HBO

Deze unieke opleiding leidt op tot HRM adviseur op zowel tactisch als strategisch niveau.

Als HRM adviseur ben je niet alleen (sparrings)partner van het management, maar kun je uitstekend de personeelsinstrumenten toepassen en heb je kennis van arbeidsrecht. Daarnaast ontwikkel je strategische en persoonlijke vaardigheden om die kennis uit te dragen.

Een opleiding van een hoogstaand niveau, waarvan de tijdsduur te overzien is, alsmede een prijszetting
wordt gehanteerd die daardoor ook een verantwoorde investering is.

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

Resultaat  
 • Je bent in staat om strategisch HRM-beleid te ontwikkelen en te implementeren binnen je organisatie.
 • Je kent de diverse personeelsinstrumenten en weet deze effectief in te zetten.
 • Je bent in staat om beleid te formuleren op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, kan het management hierover adviseren en kan een rol spelen bij de implementatie.
 • Je beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om het management en medewerkers adequaat te kunnen coachen, zelf trainingen te kunnen ontwikkelen en deze ook te kunnen geven.
 • Ontwikkelen en monitoren people analytics.
 • Het kunnen adviseren van het management op de gebieden arbeidsrecht, fiscale en sociale verzekeringswetten.
Doelgroep (toelating)
 • HRM medewerkers, HRM adviseurs en HRM managers
 • HBO-diploma + 2 jaar werkervaring 
 • MBO-diploma + 4 jaar werkervaring 
 
Programma
Human resource management
 • Rollen, taken en positie van HRM
 • Recruitment
 • Inzet van personeelsinstrumenten
 • Gesprekscycli (o.a. start-, resultaat- en eindgesprek)
 • Competentie-ontwikkeling
 • Optimale-  en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (o.a. het Nieuwe Werken)
 • Monitoring formatie- en bezettingscijfers
 • Monitoring wet Poortwachter

Strategisch management
 • Strategisch HRM
 • Organisatie en management
 • Ontwikkeling van strategie en HR-beleid (o.a. ziekteverzuimbeleid, loopbaanbeleid, duurzame inzetbaarheid van medewerkers etc)
 • Organisatiestructuur en -cultuur
 • Verandermanagement
Vaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Adviseren en draagvlak creëren
 • Coaching & training
 • Effectief beïnvloeden
 • Inspireren en motiveren van leidinggevenden en medewerkers
Varia
 • Arbeidsrecht
 • Fiscale & Sociale verzekeringswetten
 • Salarisberekeningen
 • HR analytics
 • Relatie HRM met Finance  (o.a. budgettering, WKR, ziektekosten)


Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart. Tijdens de opleiding worden twee tussentijdse papers gemaakt en wordt de opleiding afgerond met een eindscriptie.

Eindscriptie
Betreft een actueel vraagstuk binnen de organisatie van de deelnemer. Dit vraagstuk moet meerdere raakvlakken
hebben met deze opleiding. Het resultaat van het uit te voeren onderzoek dient beantwoording van het
vraagstuk te zijn in de vorm van een adviesnotitie.
De deelnemer wordt begeleid in dit traject. De eindscriptie wordt beoordeeld en maakt onderdeel uit van
het eindcijfer van de opleiding. 

Papers
Ten tijde van de opleiding dienen een tweetal papers gemaakt te worden over specifieke onderwerpen vanuit het werkveld van HRM. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken. Door het doen vindt kennisborging plaats en veelal merkt de organisatie waar de deelnemer werkzaam is, al tijdens de studie, de 'opbrengst' van de opleiding. Tevens worden de papers beoordeeld met een cijfer, welke meetelt voor het behalen van het diploma.

Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de papers en eindscriptie, geeft recht op het HRM adviseur-diploma van de Nederlandse opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel 'HRa' te voeren.

Borging

Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van iedere opleiding en training. 

Met de borging beginnen we al voor de opleiding middels het in kaart brengen van de leerdoelen. Ten tijde van de opleiding zullen we frequent toezien dat de leerdoelen worden behaald. 

Na afloop van de opleiding kunnen de afgestudeerden deelnemen aan de kenniscommunity waardoor met andere HRM'ers kennis kan worden gedeeld. Daarnaast is het mogelijk om ter specialisatie korte kopstudieopleidingen te volgen. 

Dit alles onder het motto, een leven lang ontwikkelen! 


 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie