Trainingen HRM

 Doelgroep: HRM professionals

Het resultaat is het kunnen herkennen van AVG items en hier vanuit de organisatie de benodigde acties op te zetten.

Het resultaat van de training is het op een juiste manier kunnen toepassen van arbeidsrecht en fiscale- en sociale wetten.

Het resultaat van de training is het op een effectieve en natuurlijke manier kunnen coachen.

Het resultaat van de training is vaardigheden bij jezelf te ontdekken en/of toegereikt krijgen waarmee je jouw (communicatie) repertoire mee kunt verbreden.

Het resultaat van de training is dat je leert hoe je op een effectieve manier medewerkers inzet op een, voor zowel mens als organisatie, passende wijze.

Het resultaat van de training is dat je op een effectieve manier een situatie (positief) kan beïnvloeden.

Het resultaat van de training is dat je mentaal verzuim (h)erkend en dit met passende acties weet terug te dringen.

Het resultaat is om je gedrag op een dusdanige manier onder controle te krijgen en te houden dat je goed om kan gaan met druk en hoge werkdruk kan weerstaan.

Het resultaat van de training is dat je op een authentieke en inspirerende wijze verhalen vertelt, zodat jij mensen in beweging brengt

Het resultaat van de training is weten wat jouw rol bij het in de markt zetten van vacature(s), selectieprocedure en de daadwerkelijke aanname van personeel is en hoe je hier uitvoering aan kunt geven (inclusief de benodigde tooling).

Het resultaat van de training is weten waar je mee te maken gaat krijgen bij organisatieveranderingen en hoe je hier effectief een rol in kunt spelen. 

Doelgroep: Deelnemers zonder HRM achtergrond

Het resultaat van de training is het op een juiste manier kunnen toepassen van arbeidsrecht en fiscale- en sociale wetten.

Het resultaat van de training is weten wat jouw rol bij het in de markt zetten van vacature(s), selectieprocedure en de daadwerkelijke aanname van personeel is en hoe je hier uitvoering aan kunt geven (inclusief de benodigde tooling).

Het resultaat van de training is weten waar je mee te maken gaat krijgen bij organisatieveranderingen en hoe je hier effectief een rol in kunt spelen. 

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie