Trainingen Finance & Controlling

Doelgroep: Finance professionals

Het resultaat is het kunnen herkennen van AVG items en hier vanuit de organisatie de benodigde acties op te zetten.

 Het resultaat is vaardigheden te ontwikkelen voor de financial om zijn/haar werk effectiever te kunnen uitvoeren.

 Het resultaat is  de adviseur en sparringspartner die elk management wenst.

Het resultaat is het in staat zijn om vorderingen tijdig betaald te krijgen met behoud van de relatie.

Het resultaat is het kunnen toepassen van risicomanagementsystemen, de risico's kunnen herkennen en benoemen.

Het resultaat is het kunnen herkennen en kunnen toepassen van verschillende bedrijfskundige onderwerpen.

Het resultaat is het kunnen opstellen van een "auditproof" balansdossier.

Het resultaat is om een businesscase op te kunnen stellen en deze te kunnen vertalen naar budgetten.

Doelgroep: Non Financals

Het resultaat is het kunnen herkennen van AVG items en hier vanuit de organisatie de benodigde acties op te zetten.

Het resultaat is om financiële cijfers te kunnen interpreteren om hier vervolgens met de financial over te kunnen sparren.

Het resultaat is om financiële cijfers te kunnen interpreteren om hier vervolgens met de financial over te kunnen sparren.

Het resultaat is het kunnen toepassen van risicomanagementsystemen, de risico's kunnen herkennen en benoemen.

Het resultaat is om een businesscase op te kunnen stellen en deze te kunnen vertalen naar budgetten.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie