Financial management coaching

profit / non profit • tijdsduur: 4 sessies van 2 uur
 • planning is in overleg
 • coaching is online
 • investering: € 1.140 (excl. btw), inclusief studiemateriaal
 • aanmelden

Financial management coaching 

individueel

U bent geen finance-professional, maar heeft of krijgt te maken met financiën. Veelal ontstaat dit door budget– of afdelingsverantwoordelijkheden die u krijgt. Dat betekent dat u in een korte periode bijgeschoold moet worden over de voor u belangrijke items van financiën. Hierdoor kunt u uw verantwoordelijkheden ook echt dragen, omdat u de wereld achter
de cijfers, na het volgen van deze training, snapt. Jargon, financiële verbanden, hebben voor u geen geheimen meer.

Door individuele coaching kun je in een viertal één op één sessies de wereld van finance je eigen maken. Dit mede door het bespreken en doorgronden van eigen casuïstiek. 

U bent volwaardig gesprekspartner van de controllers, maar ook voor de accountant of projectmanagers.

Resultaat  
 • U snapt het verband binnen de financiële administratie.
 • De verschillen in kosten en uitgaven, alsmede ontvangsten en omzet is duidelijk.
 • U bent bekend met het berekenen van tarieven alsmede de variabelen die hierbij een rol spelen. 
 • Het dragen van financiële verantwoordelijkheid is na het volgen van deze training geënt op een verbreding en verdieping van uw financiële kennis.
 • U voelt zich op het gebied van financiën aanzienlijk zekerder dankzij deze training.
 • U bent verworden tot een volwaardig gesprekspartner van de controller, de accountant als ook voor projectmanagers.
Doelgroep
 • U bent geen finance-professional, maar heeft of krijgt te maken met financiën. 
 • Manager, directeur, afdelingshoofd
 • Budgetverantwoordelijke
Programma
 • De algemene beginselen, alsmede wet– regelgeving
 • Begrijpen van de onderdelen van de jaarrekening
 • Verschil opbrengsten en ontvangsten, versus kosten en uitgaven
 • Betekenis van de kasstroom 
 • Snel kunnen signaleren dankzij kengetallen
 • Kostprijsberekeningen (op hoofdlijnen)
 • Bekend worden met de financiële terminologieën
 • Begroten, budgetteren en businesscase
 • Het analyseren van managementrapportages
 • Aandacht gaat, indien gewenst, vooral uit naar het bespreken en doorgronden van eigen casuïstiek!
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op de verschillende onderdelen om uiteindelijk jouw financiële verantwoordelijkheid goed en met een zeker gevoel te kunnen dragen. 


Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie