Certified Master-manager (CMm)

 • tijdsduur: 18 mnd (... colleges)
 • start 25 september 2020 en 5 maart 2021
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • locatie: Utrecht
 • investering: € 3.950 (excl. btw), inclusief acteur, begeleiding eind-scriptie, studiemateriaal en lunch
 • inhoudelijke toetsing middels papers en een eindscriptie
 • Studiebelasting circa 6-8 uur per week.
 • Download de studiegids
 • aanmelden

Opleiding Certified Master-manager

(post) HBO

Uniek binnen de Nederlandse managementopleidingen!

Managen is een vak apart. De integraal manager moet beschikken over een diversiteit aan kennis en vaardigheden.

Onze opleiding Certified Master-manager is van een hoogstaand niveau en is de opleiding voor de moderne manager die breder en strategisch geëquipeerd wil worden. 

Daarnaast is de tijdsduur van de opleiding te overzien, en de prijszetting verantwoord.
.

Wij hopen u nieuwsgierig en enthousiast gemaakt te hebben voor uw toekomstige opleiding.

Resultaat  
 • Jouw strategisch denkkader is significant uitgebreid 
 • Je bent in staat om een scherpe analyse te maken tussen de huidige situatie en de gewenste situatie van de organisatie
 • Je bent in staat om met de financials op een stevig niveau te sparren
 • Je bent in staat groepsprocessen op een verantwoorde manier te begeleiden
 • Je bent in staat verschillende werkvormen toe te passen
 • Je weet welke communicatiemethodieken op welk moment in te zetten zijn
 • Je kent je positie in de markt en bent in staat je netwerk in te zetten voor je acquisitie
 • Je hebt geleerd hoe je een acquisitiegesprek kunt voeren
 • Je weet de juiste marketingmiddelen in te zetten
 • Je bent bekend met het berekenen van je tarief
 • Je bent op de hoogte van de administratieve verplichtingen als ondernemer
Doelgroep (toelating)
 • Managers / directeuren met tenminste een HBO achtergrond en 2 jaar werkervaring in een managementrol

strategisch management, financieel management, marketing management, verandermanagement, innovatiemanagement, human resource management, internationaal management, organisatiestructuur, corporate governance, operations management | vaardigheden:  situationeel leidinggeven, groepsdynamiek, etc.....    |  ALP methode, onderzoeksvaardigheden (methodologie)  | leidinggeven |  scrum | managementtrends 

Inleiding onderwerp (waaronder theorie en discussie) | in subsets werken aan studie-papers (hoeveel? ) en eindscriptie, welke verdedigd moet worden.    presticieus |  avondprogramma ? |  bv 1 keer met overnachting.   het veranwtoorde alternatief van een MBA-studie 

 
Het Master-managementprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Strategisch management
 • De ultieme strategie voor mijn organisatie
Organisatiestructuur
 • De effectief en juridisch verantwoorde structuur
Marketing management 
 • Inzicht strategisch marketingkader
Financieel management 
 • Gedegen financiële verantwoordelijkheid afleggen
Operationsmanagement
 • De operatie kan efficiënter en effectiever
Human Resource management
 • Duurzame omgang met kostbaar kapitaal: de medewerker
Verandermanagement
 • Niet veranderen om te veranderen

 

Innovatiemanagement
 • Het onderscheidende vermogen
Internationaalmanagement
 • Zaken doen op cultuurverantwoord niveau
Corporatie governance 
 • De ethische organisatie, de ethische leider
Managementtrends
 • Wat staat er aan te komen, en kan ik daar de organisatie mee dienen
Managementvaardigheden
 • Inleiding in groepsdynamica
 • Effectief Beïnvloeden 
 • Situationeel leidinggeven
 • Leiderschap


Voor het uitgebreide curriculum: download de studiegids 

 

Studiewijze

Voorafgaand aan de opleiding vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je jouw persoonlijke leerdoelen in kaart. Tijdens de opleiding worden drie papers gemaakt en wordt de opleiding afgerond met een dissertation.

Dissertation
De dissertation is de bekroning van de vergaarde kennis en vaardigheden van de Certified Master-management opleiding.  De student kiest een onderwerp binnen diens werkveld, waar een strategische vraag aan verbonden wordt, met een antwoord op deze vraag, die moet leiden tot een significante oplossing binnen de organisatie. De dissertation wordt ten overstaan van vakprofessionals verdedigd.  

Papers
Ten tijde van de opleiding dienen een drietal papers gemaakt te worden over specifieke onderwerpen. Doelstelling hiervan is om zoveel mogelijk de slag naar de praktijk te maken.  Deze papers worden in de subset, als kennisdelingsmechanisme, vervaardigd en beoordeeld door de betreffende vakdocent. 

Het volgen van de gehele opleiding, alsmede het met een voldoende afronden van de papers en eindscriptie, geeft recht op het Getuigschrift Certified Master-manager van de Nederlandse opleidingsacademie en bent u gerechtigd om de opleidingstitel 'CMm' te voeren.

Borging

Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van iedere opleiding en training. 

Met de borging beginnen we al voor de opleiding middels het in kaart brengen van de leerdoelen. Ten tijde van de opleiding zullen we frequent toezien dat de leerdoelen worden behaald. 

Na afloop van de opleiding kunnen de afgestudeerden deelnemen aan de kenniscommunity waardoor met andere HRM'ers kennis kan worden gedeeld. Daarnaast is het mogelijk om ter specialisatie korte kopstudieopleidingen te volgen. 

Dit alles onder het motto, een leven lang ontwikkelen! 


 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie