Basisvaardighedenvoor de manager • tijdsduur: 3 dagen
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 1.575 (excl. btw), inclusief studiemateriaal en lunch
 • aanmelden

Basisvaardigheden voor de manager

Als accountant groei je door naar een leidinggevende positie. En nu?

Als startende manager komt er veel op je af. Op het gebied van financiën wordt je veelal verantwoordelijk voor de financiële huishouding van je afdeling. Dat betekent dat je in een korte periode bijgeschoold moet worden over de voor jouw belangrijke items van financiën. Hierdoor kunt je jouw verantwoordelijkheden ook echt dragen, omdat je de wereld achter de cijfers, na het volgen van deze training, snapt. Jargon, financiële verbanden van de bedrijfsvoering, hebben voor jou geen geheimen meer. 

Op het gebied van HRM word je verantwoordelijk voor een (groot) aantal medewerkers, geef je (wellicht) hiërarchisch leiding maar niet functioneel en hoe doe je dat, heb je te maken met werving en selectie, ziekteverzuim, formatie- en bezettingsoverzichten, moet je personeelsgesprekken voeren, personeelsinstrumenten kunnen toepassen etc.

Deze tweedaagse helpt jou door de eerste beginselen heen.

Er zijn geen geheimen voor succes. Het is het resultaat van voorbereiding, hard werken en leren van fouten. (Collin Powell)

Resultaat  
 • Je snapt het verband binnen de financiële administratie.
 • Je bent bekend met het berekenen van tarieven alsmede de variabelen die hierbij een rol spelen. 
 • Het dragen van financiële verantwoordelijkheid is na het volgen van deze training geënt op een verbreding en verdieping van jouw financiële kennis.
 • Je voelt je aanzienlijk zekerder dankzij deze training.
 • Je bent verworden tot een volwaardig gesprekspartner van de controller als ook voor projectmanagers.
 • Bij werving en selectie van nieuw personeel ben je in staat dit op een effectieve en transparante wijze te doen.
 • Je kent de personeelsinstrumenten en kunt deze toepassen.
 • Je kent de verschillende personeelsgesprekken en kunt deze toepassen.
 • Je bent in staat medewerkers te begeleiden bij ziekteverzuim, kent de ins en outs van wet Poortwachter en kunt deze toepassen.
 • Je bent in staat formatie- en bezettingsoverzichten te lezen.
Doelgroep
 • U bent geen HRM-professional, maar heeft of krijgt te maken met HRM. 
 • Manager, directeur, afdelingshoofd
 • Accountant met een leidinggevende rol
 • Budgetverantwoordelijke
Programma
 • De algemene beginselen, alsmede wet– regelgeving
 • Snel kunnen signaleren dankzij KPI's
 • Kostprijsberekeningen
 • Begroten, budgetteren en businesscase
 • Het analyseren van managementrapportages
 • Recruitment
 • Personeelsinstrumenten behandelen
 • Soorten personeelsgesprekken
 • Wet Poortwachter
 • Formatie- en bezettingsoverzichten
 • Leidinggeven in een matrix omgeving
Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op de verschillende onderdelen om uiteindelijk jouw financiële en personele verantwoordelijkheid goed en met een zeker gevoel te kunnen dragen. 

Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'Basisvaardigheden voor de manager' van de Nederlandse Opleidingsacademie.

Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie