AVG

Algemene verordening gegevens-

bescherming

 

 • tijdsduur: 1 dag
 • klik hier voor de planning
 • tijdstip: 9.30 tot 16.30
 • Klik hier voor de locaties
 • investering: € 575 (excl. btw), inclusief studiemateriaal en lunch
 • aanmelden

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) formeel ingegaan, als vervolg op de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Als consument zijn we het er allemaal over eens dat met onze gegevens zorgvuldig omgegaan moet worden. Menig bedrijf beaamt dit, alleen geeft de praktische uitvoerbaarheid van de AVG de nodige uitdagingen. Overigens ook geen vrijblijvende uitdagingen maar een verplichte!

Onze doelstelling is om binnen 1 dag die kennis overgebracht te hebben die nodig is om verantwoord binnen het wettelijke kader om te gaan met persoonsgegevens.

Resultaat  

 • Op een praktische wijze voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.
 • De actualiteiten: bij het ingaan van deze verordening waren een aantal zaken nog onduidelijk. Wat is de huidige status?
 • Kennis delen door de ervaring van de andere deelnemers.
 • Inbreng van eigen casuïstiek in relatie tot de huidige kennis.

Doelgroep 

Vrijwel ieder bedrijf heeft met de AVG te maken. Dit betekent dus dat binnen ieder
bedrijf een persoon aanwezig moet zijn, die de nodige kennis bezit om verantwoord
met natuurlijke persoonsgegevens om te gaan. Dit kan een functionaris zijn of de
eigenaar van de onderneming. Deze workshop is ook uitermate geschikt als stevige
basis voor de functionaris gegevensbescherming in spé.

Programma
 • Behandeling van de relevante en actuele wet- en regelgeving
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Gebruik kunnen maken van praktische tools


Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats. Hierin breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. In deze training ligt de nadruk op de actualiteit van de Algemene verordening gegevensbescherming en de vraag of uw organisatie AVG-proof is.

Heb je de training gevolgd, dan ontvang je het deelname-certificaat 'Algemene verordening gegevensbescherming' van de Nederlandse opleidingsacademie.

Borging

Hoe vaak heb je een training gevolgd waarbij je dacht, en nu in de praktijk? Vanuit de Nederlandse Opleidingsacademie vinden we borging een belangrijk onderdeel van de training.

De borging gaan we samen met jou in de praktijk en online organiseren. Dit doen we door afspraken met jou te maken over wat je leerdoelen zijn en komen we na afloop van de training hier periodiek bij jou op terug. Tevens kun je gebruik maken van de kenniscommunity. Op deze manier heb je een vraagbaak wanneer je even vastloopt en daarnaast ook een stok achter de deur.  

 

 

 

 

© Copyright Nederlandse opleidingsacademie